Language of document :

Next design+produktion GmbH 21. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 18. oktoobri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-533/17: Next design+produktion GmbH versus EUIPO

(kohtuasi C-819/18 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Next design+produktion GmbH (esindajad: advokaadid M. Hirsch ja M. Metzner)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG

Euroopa Liidu Kohus (kaheksas koda) jättis 11. juuli 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse rahuldamata ja otsustas, et apellant kannab ise enda kohtukulud.

____________