Language of document :

Žalba koju je 21. prosinca 2018. podnio Next design+produktion GmbH protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 18. listopada 2018. u predmetu T-533/17, Next design+produktion GmbH protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(predmet C-819/18 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Next design+produktion GmbH (zastupnici: M. Hirsch, odvjetnik, M. Metzner, odvjetnica)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG

Sud Europske unije (osmo vijeće) rješenjem od 11. srpnja 2019. odbio je žalbu i naložio žalitelju snošenje vlastitih troškova.

____________