Language of document :

Odvolanie podané 21. decembra 2018: Next design+produktion GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 18. októbra 2018 vo veci T-533/17, Next design+produktion GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

(vec C-819/18 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Next design+produktion GmbH (v zastúpení: M. Hirsch, Rechtsanwalt, M. Metzner, Rechtsanwältin)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG

Uznesením z 11. júla 2019 Súdny dvor Európskej únie (ôsma komora) zamietol odvolanie a určil, že odvolateľka znáša vlastné trovy konania.

____________