Language of document :

Pritožba, ki jo je Next design+produktion GmbH vložila 21. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 18. oktobra 2018 v zadevi T-533/17, Next design+produktion GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

(Zadeva C-819/18 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnica: Next design+produktion GmbH (zastopnika: M. Hirsch, Rechtsanwalt, M. Metzner, Rechtsanwältin)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG

Sodišče Evropske unije (osmi senat) je s sklepom z dne 11. julija 2019 zavrnilo pritožbo in sklenilo, da pritožnica nosi svoje stroške.

____________