Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 19. juni 2019 – straffesag mod QR

(Sag C-467/19)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Spetsializiran nakazatelen sad

Tiltalt i straffesagen

QR

Præjudicielt spørgsmål

Er en national retspraksis som den omhandlede, hvorefter det i henhold til national lov kræves, at retten skal godkende en tilståelsesaftale indgået mellem anklagemyndigheden og forsvaret, at de øvrige tiltaltes samtykke er en betingelse for at en sådan aftale kan godkendes, og at det nævnte samtykke kun er nødvendigt under hovedforhandlingen af sagen, i overensstemmelse med artikel 7, stk. 4, i direktiv 2016/343 1 , chartrets artikel 47 og 52 samt med effektivitetsprincippet og lighedsprincippet

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/343 af 9.3.2016 om styrkelse af visse aspekter af uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesager (EUT 2016, L 65, s. 1).