Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. lipnja 2019. uputio Spetsializiran nakazatelen sad (Bugarska) – kazneni postupak protiv QR

(predmet C-467/19)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Spetsializiran nakazatelen sad

Stranka glavnog postupka

QR

Prethodno pitanje

Je li u skladu s člankom 7. stavkom 4. Direktive 2016/3431 , člancima 47. i 52. Povelje te načelima djelotvornosti i jednakosti sudska praksa, kao što je to ona o kojoj je riječ u ovom predmetu, u pogledu nacionalnog zakona koji se odnosi na sudsko odobrenje sporazuma o kazni sklopljenog između tužiteljstva i obrane, a kojim se predviđa da je za odobrenje takvog sporazuma potrebna suglasnost ostalih okrivljenika i da je navedena suglasnost potrebna samo tijekom sudske faze postupka?

____________

1 Direktiva (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku (SL 2016., L 65, str. 1.)