Language of document :

A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2019. június 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – QR elleni büntetőeljárás

(C-467/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Spetsializiran nakazatelen sad

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

QR

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Megfelel-e a 2016/343 irányelv1 7. cikke (4) bekezdésének, a Charta 47. és 52. cikkének, valamint a tényleges érvényesülés és az egyenlőség elvének a vád és a védelem között létrejött vádalku bírósági jóváhagyására vonatkozó nemzeti jogszabállyal kapcsolatos azon ítélkezési gyakorlat, amely a vádalku jóváhagyásának feltételeként előírja a többi terhelt hozzájárulását, valamint azt, hogy e hozzájárulás csak az eljárás bírósági szakaszában szükséges?

____________

1 Az a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről szóló, 2016. március 9-i európai parlamenti és tanácsi (EU) 2016/343 irányelv (HL 2016. L 65., 1. o.).