Language of document :

2019 m. birželio 19 d. Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš QR

(Byla C-467/19)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Spetsializiran nakazatelen sad

Šalis pagrindinėje byloje

QR

Prejudicinis klausimas

Ar nagrinėjama jurisprudencija, susijusi su nacionaliniu įstatymu, pagal kurį teismas patvirtina kaltintojo ir gynėjo sudarytą susitarimą dėl sulygtos bausmės taikymo, kuriame kitų kaltinamųjų sutikimas nurodytas kaip tokio susitarimo patvirtinimo sąlyga, ir šis sutikimas reikalingas tik teisminio bylos nagrinėjimo etape, atitinka Direktyvos 2016/3431 7 straipsnio 4 dalį, Chartijos 47 ir 52 straipsnius, veiksmingumo ir lygybės principus?

____________

1 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/343 dėl tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme aspektų užtikrinimo (OL L 65, 2016, p. 1).