Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 19. jūnijā iesniedza Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgārija) – kriminālprocess pret QR

(Lieta C-467/19)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Spetsializiran nakazatelen sad

Pamata kriminālprocesa dalībnieks

QR

Prejudiciālais jautājums

Vai tāda judikatūra kā pamatlietā aplūkotā, kas attiecas uz valsts tiesību aktiem par tiesas apstiprinājumu tādai vienošanās par sodu, kas noslēgta starp apsūdzības izvirzītāju un aizstāvību, kuros ir paredzēta pārējo atbildētāju piekrišana kā nosacījums šādas vienošanās apstiprināšanai, un ka šāda piekrišana ir nepieciešama tikai kriminālprocesa tiesvedības posmā, ir saderīga ar Direktīvas 2016/343 1 7. panta 4. punktu, Hartas 47. pantu un 52. pantu, efektivitātes un vienlīdzības principiem?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/343 (2016. gada 9. marts) par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā (OV 2016, L 65, 1. lpp.).