Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) la 19 iunie 2019 – Procedură penală împotriva lui QR

(Cauza C-467/19)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Spetsializiran nakazatelen sad

Partea din procedura principală

QR

Întrebarea preliminară

O jurisprudență precum cea în discuție, referitoare la legea națională privind aprobarea de către instanță a unui acord privind aplicarea unei pedepse negociate încheiat între acuzare și apărare, care prevede consimțământul celorlalți inculpați drept condiție de aprobare a unui astfel de acord și că respectivul consimțământ este necesar numai în cursul fazei contencioase a procedurii, este conformă cu articolul 7 alineatul (4) din Directiva 2016/3431 , cu articolele 47 și 52 din cartă și cu principiile efectivității și egalității?

____________

1 Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale (JO 2016, L 65, p. 1).