Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Specializiran nakazatelen săd (Bulharsko) 19. júna 2019 – trestné konanie proti QR

(vec C-467/19)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Specializiran nakazatelen săd

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

QR.

Prejudiciálna otázka

Je judikatúra, o akú ide v prejednávanej veci, vzťahujúca sa na vnútroštátny zákon o rozhodovaní súdu o schválení dohody o vine a treste, ktorú uzatvorili prokurátor a obhajca, stanovujúca, že podmienkou schválenia takejto dohody je súhlas ostatných obvinených a že uvedený súhlas je potrebný len vo fáze hlavného pojednávania, v súlade s článkom 7 ods. 4 smernice 2016/3431 , článkom 47 a 52 Charty, a so zásadami efektivity a rovnosti?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 65, 2016, s. 1).