Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil de prud'hommes de Metz (Francie) dne 18. června 2019 – Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle v. Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

(Věc C-463/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil de prud'hommes de Metz

Účastníci původního řízení

Žalobce: Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle

Žalovaná: Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

Vedlejší účastník: Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale

Předběžná otázka

Má být směrnice 2006/541 ve spojení s články 8 a 157 SFEU, s obecnými zásadami unijního práva týkajícími se rovného zacházení a zákazu diskriminace a s články 20, 21.1 a 23 Listiny základních práv Evropské unie vykládána v tom smyslu, že vyjímá ze své věcné působnosti ustanovení článku 46 francouzské vnitrostátní kolektivní smlouvy orgánů sociálního zabezpečení, který vyhrazuje zaměstnankyním těchto institucí, které samy pečují o děti, po skončení mateřské dovolené dovolenou v délce tří měsíců při vyplácení poloviny měsíčního základního platu, nebo dovolenou v délce jednoho a půl měsíce při vyplácení měsíčního základního platu v plné výši a neplacenou dovolenou v délce jednoho roku?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (Úř. věst. 2006, L 204, s. 23).