Language of document :

A Conseil de prud'hommes de Metz (Franciaország) által 2019. június 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle kontra Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

(C-463/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil de prud'hommes de Metz

Az alapeljárás felei

Felperes: Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle

Alperes: Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

Egyéb fél: Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az EUMSZ 8. és az EUMSZ 157. cikkel, az egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának általános uniós jogi elvével és az Európai Unió Alapjogi Chartája 20., 21. cikkének (1) bekezdésével és 23. cikkével összefüggésben értelmezett 2006/54/EK irányelvet1 úgy kell-e értelmezni, hogy az kizárja a tárgyi hatálya alól a Convention collective nationale française des organismes de sécurité sociale (a szociális biztonsági szervezetek francia nemzeti kollektív szerződése) 46. cikkének rendelkezéseit, amely az említett szervezeteknek a gyermekeiket saját maguk nevelő női munkavállalói számára tartja fenn az illetmény 50%-ával járó három hónapos szabadságot vagy a teljes illetménnyel járó másfél hónapos szabadságot vagy a szülési szabadságot követően az egyéves, illetmény nélküli szabadságot?

____________

1 A férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2006. L 204., 23. o.).