Language of document :

2019 m. birželio 18 d. Conseil de prud'hommes de Metz (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle / Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

(Byla C-463/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil de prud'hommes de Metz

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle

Atsakovė: Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

Kita šalis: Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyva 2006/54/EB1 , aiškinama atsižvelgiant į SESV 8 ir 157 straipsnius, Sąjungos teisės bendruosius vienodo požiūrio ir draudimo diskriminuoti principus ir Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 20 straipsnį, 21 straipsnio 1 dalį ir 23 straipsnį, turi būti aiškinama taip, kad į jos materialinę taikymo sritį nepatenka Prancūzijos socialinės apsaugos įstaigų nacionalinės kolektyvinės sutarties 46 straipsnio nuostatos, kuriose numatyta, kad po motinystės atostogų trijų mėnesių atostogos mokant pusę atlyginimo arba pusantro mėnesio atostogos mokant visą atlyginimą ir vienų metų trukmės neapmokamos atostogos suteikiamos tik minėtų įstaigų darbuotojoms moterims, kurios pačios augina vaikus?

____________

1 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (OL L 204, 2006, p. 23).