Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil de prud'hommes de Metz (Franța) la 18 iunie 2019 – Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle/Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

(Cauza C-463/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil de prud'hommes de Metz

Părțile din procedura principală

Reclamant: Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle

Pârâtă: Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

Intervenientă : Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale

Întrebarea preliminară

„Directiva 2006/54/CE1 , interpretată în lumina articolelor 8 și 157 TFUE, a principiilor generale de drept al Uniunii ale egalității de tratament și interzicerii discriminărilor și a articolului 20, a articolului 21 alineatul (1) și a articolului 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii, trebuie interpretată în sensul că exclude din domeniul său de aplicare material dispozițiile articolului 46 din Convenția colectivă națională franceză a organismelor de securitate socială, care rezervă angajatelor de sex feminin ale organismelor respective care își cresc ele însele copiii un concediu de trei luni cu jumătate de salariu sau un concediu de o lună și jumătate cu salariu întreg și un concediu fără plată de un an, după concediul de maternitate?”

____________

1 Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (JO 2006, L 204, p. 23, Ediție specială 5/vol. 8, p. 262).