Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil de prud'hommes de Metz (Francija) 18. junija 2019 – Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle/Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

(Zadeva C-463/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil de prud'hommes de Metz

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle

Tožena stranka: Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

Druga stranka: Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba Direktivo 2006/54/ES1 z vidika členov 8 in 157 PDEU, splošnih načel prava Unije glede enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije ter člena 20, člena 21(1) in člena 23 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da s svojega stvarnega področja uporabe izključuje določbe člena 46 francoske nacionalne kolektivne pogodbe za organe socialne varnosti, ki trimesečni dopust s polovično plačo ali enoinpolmesečni dopust s polno plačo in enoletni dopust brez plače po materinskem dopustu pridržuje za delavke teh organov, ki same vzgajajo otroke?

____________

1 Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (UL 2006, L 204, str. 23).