Language of document :

Жалба, подадена на 17 януари 2019 г. от Seven SpA срещу решението на Общия съд (четвърти състав), постановено на 21 ноември 2018 г. по дело T-339/17 — Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO

(Дело C-31/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Seven SpA (представител: L. Trevisan, avvocato)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 2 юли 2019 г. Съдът (седми състав) приема, че жалбата е недопустима.

____________