Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 17. ledna 2019 Seven SpA proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 21. listopadu 2018 ve věci T-339/17, Shenzhen Jiayz Photo Industrial v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) - Seven

(Věc C-31/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Seven SpA (zástupce: L. Trevisan, avvocato)

Další účastníci řízení: Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Usnesením ze dne 2. Cervence 2019 Soudní dvůr (sedmý senát) odmítl kasační opravný prostředek jako nepřípustný.

____________