Language of document :

Appel iværksat den 17. januar 2019 af Seven SpA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 21. november 2018 i sag T-339/17 – Shenzhen Jiayz Photo Industrial mod EUIPO – Seven

(Sag C-31/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Seven SpA (ved advokat L. Trevisan)

De andre parter i appelsagen: Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd og Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO).

Domstolen (Syvende Afdeling) har ved kendelse afsagt den 2. juli 2019 afvist appellen.

____________