Language of document :

Seven SpA 17. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 21. novembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-339/17: Shenzhen Jiayz Photo Industrial versus EUIPO - Seven

(kohtuasi C-31/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Seven SpA (esindaja: avvocato L. Trevisan)

Teised menetlusosalised: Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Euroopa Kohus (seitsmes koda) tunnistas 2. juuli 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse vastuvõetamatuks.

____________