Language of document :

Valitus, jonka Seven SpA on tehnyt 17.1.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-339/17, Shenzhen Jiayz Photo Industrial v. EUIPO – Seven, 21.11.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-31/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Seven SpA (edustaja: L. Trevisan, avvocato)

Muut osapuolet: Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd ja Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (seitsemäs jaosto) on 2.7.2019 antamallaan määräyksellä hylännyt valituksen.

____________