Language of document :

Žalba koju je 17. siječnja 2019. podnio Seven SpA protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 21. studenog 2018. u predmetu T-339/17, Shenzhen Jiayz Photo Industrial protiv EUIPO-a - Seven

(predmet C-31/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Seven SpA (kojeg zastupa: L. Trevisan, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd, Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Žalba je rješenjem Suda (sedmo vijeće) od 2. srpnja 2019. proglašena nedopuštenom.

____________