Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 17. janvārī Seven SpA iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2018. gada 21. novembra spriedumu lietā T-339/17 Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO – Seven

(Lieta C-31/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Seven SpA (pārstāvis: L. Trevisan, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2019. gada 2. jūlija rīkojumu Tiesa (septītā palāta) ir atzinusi apelācijas sūdzību par nepieņemamu.

____________