Language of document :

Appell ippreżentat fis-17 ta’ Jannar 2019 minn Seven SpA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fil-21 ta’ Novembru 2019 fil-Kawża T-339/17, Shenzhen Jiayz Photo Industrial vs EUIPO - Seven

(Kawża C-31/19 P)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Seven SpA (rappreżentant: L. Trevisan, avukat)

Partijiet oħra fil-proċedura: Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd, L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

Permezz ta’ digriet tat-2 ta’ Lulju 2019, il-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba Awla) iddikjarat l-appell inammissibbli.

____________