Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 17 januari 2019 door Seven SpA tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 21 november 2018 in zaak T-339/17: Shenzhen Jiayz Photo Industrial / EUIPO - Seven

(Zaak C-31/19 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Seven SpA (vertegenwoordiger: L. Trevisan, avvocato)

Andere partijen in de procedure: Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd, Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Bij beschikking van 2 juli 2019 heeft het Hof van Justitie (Zevende kamer) de hogere voorziening niet-ontvankelijk verklaard.

____________