Language of document :

Odvolanie podané 17. januára 2019: Seven SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 21. novembra 2018 vo veci T-339/17, Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO – Seven

(vec C-31/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Seven SpA (v zastúpení: L. Trevisan, avvocato)

Ďalší účastník: Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd, Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Súdny dvor (siedma komora) svojím uznesením z 2. júla 2019 rozhodol, že odvolanie je neprípustné.

____________