Language of document :

Pritožba, ki jo je Seven SpA vložila 17. januarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 21. novembra 2018 v zadevi T-339/17, Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO – Seven

(Zadeva C-31/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Seven SpA (zastopnik: L. Trevisan, avvocato)

Drugi stranki v postopku: Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd, Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče (sedmi senat) je s sklepom z dne 2. julija 2019 odločilo, da je pritožba nedopustna.

____________