Language of document :

Överklagande ingett den 17 januari 2019 av Seven SpA av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 21 november 2018 i mål T-339/17, Shenzhen Jiayz Photo Industrial mot EUIPO - Seven

(Mål C-31/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Seven SpA (ombud: L. Trevisan, avvocato)

Övrig part i målet: Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

EU-domstolen (sjunde avdelningen) har genom beslut av den 2 juli 2019 avvisat överklagandet.

____________