Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kammergericht Berlin (Německo) dne 26. června 2019 – trestní řízení proti NJ

(Věc C-489/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Kammergericht Berlin

Účastníci původního řízení

Generalstaatsanwaltschaft Berlin

proti

NJ

Předběžná otázka

Brání skutečnost, že je státní zastupitelství vázáno pokyny tomu, aby účinně vydalo evropský zatýkací rozkaz1 i v případě, když toto rozhodnutí podléhá širokému soudnímu přezkumu před vykonáním evropského zatýkacího rozkazu?

____________

1 Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1).