Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kammergericht Berlin (Saksamaa) 26. juunil 2019 – Kriminaalasi järgmise isiku suhtes: NJ

(kohtuasi C-489/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Kammergericht Berlin

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pooled

Generalstaatsanwaltschaft Berlin

versus

NJ

Eelotsuse küsimus

Kas prokuratuuri seotus antavate juhistega takistab kehtiva Euroopa vahistamismääruse1 tegemist tema poolt ka siis, kui Euroopa vahistamismääruse täitmisele eelneb vahistamismääruse tegemise otsuse ulatuslik kohtulik kontroll?

____________

1     Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT 2002, L 190, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 34).