Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. lipnja 2019. uputio Kammergericht Berlin (Njemačka) – kazneni postupak protiv NJ

(predmet C-489/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Kammergericht Berlin

Stranke glavnog postupka

Generalstaatsanwaltschaft Berlin

protiv

NJ

Prethodno pitanje

Sprječava li državno odvjetništvo njegova vezanost uputama da valjano izda europski uhidbeni nalog1 i u slučaju kada ta odluka podliježe sveobuhvatnom sudskom ispitivanju prije izvršenja europskog uhidbenog naloga?

____________

1     Vidjeti u tom pogledu Okvirnu odluku Vijeća od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (SL 2002., L 190, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 83.).