Language of document :

A Kammergericht Berlin (Németország) által 2019. június 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – NJ elleni büntetőeljárás

(C-489/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Kammergericht Berlin

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

Generalstaatsanwaltschaft Berlin

NJ ellen

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az ügyészség alárendeltsége abban az esetben is akadályozza az európai elfogatóparancs1 általa történő hatékony kibocsátását, ha ez a döntés az európai elfogatóparancs végrehajtása előtt átfogó bírósági felülvizsgálatnak van alávetve?

____________

1 Lásd: az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat (HL 2002. L 190., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 34. o.).