Language of document :

2019 m. birželio 26 d. Kammergericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš NJ

(Byla C-489/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Kammergericht Berlin

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Generalstaatsanwaltschaft Berlin

prieš

NJ

Prejudicinis klausimas

Ar prokuratūros pavaldumas yra kliūtis jai veiksmingai išduoti Europos arešto orderį1 taip pat ir tada, kai šį sprendimą, prieš pradedant Europos arešto orderį vykdyti, išsamiai peržiūri teismas?

____________

1 Šiuo klausimu žr. 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimą dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 34).