Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Kammergericht Berlin (Germania) la 26 iunie 2019 – Procedură penală împotriva lui NJ

(Cauza C-489/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere:

Kammergericht Berlin

Părțile din procedura principală

Generalstaatsanwaltschaft Berlin

împotriva

NJ

Întrebarea preliminară

Dependența de instrucțiuni a unui parchet împiedică emiterea în mod valabil a unui mandat european de arestare1 de către acesta chiar și în cazul în care decizia respectivă face obiectul unui control jurisdicțional exhaustiv înainte de executarea mandatului european de arestare?

____________

1     A se vedea în acest sens Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO 2002, L 190, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 3).