Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Kammergericht Berlin (Nemčija) 26. junija 2019 – kazenski postopek proti NJ

(Zadeva C-489/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Kammergericht Berlin

Stranki v postopku v glavni stvari

Generalstaatsanwaltschaft Berlin

proti

NJ

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali podrejenost državnega tožilstva onemogoča veljavno izdajo evropskega naloga za prijetje1 tudi takrat, ko je takšna odločitev pred izvršitvijo evropskega naloga za prijetje predmet celovitega sodnega nadzora?

____________

1 Glej Okvirni sklep Sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 34).