Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy w Opatowie (Poola) 8. märtsil 2019 – BW Sp. z o.o. w B. versus D.R.

(kohtuasi C-222/19)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Rejonowy w Opatowie (Opatówi rajoonikohus, Poola)

Põhikohtuasja pooled

Hageja: BW Sp. z o.o., mille registrijärgne asukoht on B.

Kostja: D.R.

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ (ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes)1 sätteid, eriti selle artikli 3 lõiget 1 ning tarbijakaitset ja lepinguosaliste tasakaalustatust käsitlevaid liidu õiguse põhimõtteid tuleb tõlgendada nii, et kõnealuste sätete ja põhimõtetega on vastuolus see, kui liikmesriigi õiguskorras kehtestatakse „muude kui intressiga seotud maksimaalsete krediidikulude“ institutsioon ning 12. mai 2011. aasta tarbijakrediidiseaduse (ustawa o kredycie konsumenckim) (Dz. U. 2018, jrk nr 993) artikli 5 punktis 6a koostoimes artikliga 36a sätestatud kulude väljaarvutamiseks ette nähtud matemaatiline valem, mis võimaldab krediidilepinguga seotud tarbija kantud kulude (krediidi kogukulu) hulka arvata ka ettevõtja äritegevuse kulud?

____________

1 EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288.