Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy w Opatowie (Poljska) 8. marca 2019 – BW Sp. z o.o. s sedežem v B./D. R.

(Zadeva C-222/19)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Rejonowy w Opatowie

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: BW Sp. z o.o. s sedežem v B.

Tožena stranka: D. R.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba določbe Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah1 zlasti člen 3(1) te direktive in načela prava Unije glede varstva potrošnikov in ravnotežja med pogodbenima strankama razlagati tako, da te določbe in načela nasprotujejo temu, da se v nacionalnem pravnem redu uvedeta institut „maksimalnih neobrestnih stroškov kredita“ in matematična formula za izračun višine teh stroškov, ki sta določena v členu 5(6a) v povezavi s členom 36a Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (zakon z dne 12. maja 2011 o potrošniških kreditih, Dz.U.2018:993), v skladu s katerima se med stroške v zvezi s kreditno pogodbo, ki jih nosi potrošnik (skupni strošek kredita), lahko vključijo tudi stroški gospodarske dejavnosti, ki jo izvaja trgovec?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288.