Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2019. június 24-i ítélete – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

(C-619/18. sz. ügy)1

(Tagállami kötelezettségszegés – Az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdése – Jogállamiság – Az uniós jog által szabályozott területeken való hatékony bírói jogvédelem – A bírák elmozdíthatatlanságának és a bírói függetlenség elve – A legfelsőbb bírósági bírák nyugdíjkorhatárának csökkentése – Hivatalban lévő bírákra való alkalmazás – A bírói feladatok ezen életkoron túli ellátásának a köztársasági elnök diszkrecionális döntéshozatali jogkörébe tartozó engedély megszerzésétől függő lehetősége)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: K. Banks, H. Krämer és S. L. Kalėda meghatalmazottak)

Alperes: Lengyel Köztársaság (képviselők: B. Majczyna, K. Majcher és S. Żyrek meghatalmazottak)

Rendelkező rész

A Lengyel Köztársaság – mivel egyrészt a Sąd Najwyższy (legfelsőbb bíróság, Lengyelország) bíráinak nyugdíjkorhatárát csökkentő intézkedésnek az e bíróságra 2018. április 3. előtt kinevezett, hivatalban lévő bírákra való alkalmazásáról rendelkezett, másrészt az említett bíróság bírái aktív szolgálatának az újonnan megállapított nyugdíjkorhatáron túli meghosszabbítására vonatkozóan a köztársasági elnök számára diszkrecionális jogkört biztosított – nem teljesítette az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdéséből eredő kötelezettségeit.

A Bíróság a Lengyel Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

Magyarország maga viseli saját költségeit.

____________

1 HL C 427., 2018.11.26.