Language of document :

2019 m. birželio 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Lenkijos Respublika

(Byla C-619/18)1

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – ESS 19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa – Teisinė valstybė – Veiksminga teisminė gynyba Sąjungos teisei priklausančiose srityse – Teisėjų nepašalinamumo ir nepriklausomumo principai – Aukščiausiojo Teismo teisėjų pensinio amžiaus sutrumpinimas – Taikymas pareigas einantiems teisėjams – Galimybė toliau eiti teisėjo pareigas sulaukus šio amžiaus, priklausanti nuo Respublikos Prezidento nuožiūra duoto sutikimo)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama K. Banks, H. Krämer ir S. L. Kalėdos

Atsakovė: Lenkijos Respublika, atstovaujama B. Majczyna, K. Majcher ir S. Żyrek

Rezoliucinė dalis

Lenkijos Respublika, pirma, taikydama Sąd Najwyższy (Aukščiausiasis Teismas, Lenkija) teisėjų pensinio amžiaus sutrumpinimo priemonę iki 2018 m. balandžio 3 d. į šį teismą paskirtiems pareigas einantiems teisėjams ir, antra, suteikdama Respublikos Prezidentui diskreciją pratęsti to teismo teisėjų teisminių įgaliojimų vykdymo sulaukus naujai nustatyto pensinio amžiaus terminą, neįvykdė įsipareigojimų pagal ESS 19 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą.

Priteisti iš Lenkijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Vengrija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 427, 2018 11 26.