Language of document :

Жалба, подадена на 21 януари 2019 г. от Daico International BV срещу определението на Общия съд (седми състав), постановено на 22 ноември 2018 г. по дело T-356/17 — Daico International/EUIPO - American Franchise Marketing

(Дело C-36/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Daico International BV (представител: M. F. J. Haak, advocaat)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 4 юли 2019 г. Съдът (седми състав) приема, че жалбата е недопустима.

____________