Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 21. ledna 2019 Daico International BV proti usnesení Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 22. listopadu 2018 ve věci T-356/17, Daico International v. EUIPO - American Franchise Marketing

(Věc C-36/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Daico International BV (zástupce: M. F. J. Haak, advocaat)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Usnesením ze dne 4. července 2019 Soudní dvůr (sedmý senát) rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřípustný.

____________