Language of document :

Appel iværksat den 21. januar 2019 af Daico International BV til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 22. november 2018 i sag T-356/17 – Daico International mod EUIPO - American Franchise Marketing

(Sag C-36/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Daico International BV (ved advocaat F.J. Haak)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

Domstolen (Syvende Afdeling) har ved kendelse af 4. juli 2019 afvist appellen.

____________