Language of document :

Daico International BV 21. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 22. novembri 2018. aasta määruse peale kohtuasjas T-356/17: Daico International versus EUIPO – American Franchise Marketing

(kohtuasi C-36/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Daico International BV (esindaja: advocaat M. F. J. Haak)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Kohus (seitsmes koda) tunnistas 4. juuli 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse vastuvõetamatuks.

____________