Language of document :

Žalba koju je 21. siječnja 2019. podnio Daico International BV protiv rješenja Općeg suda (sedmo vijeće) od 22. studenog 2018. u predmetu T-356/17, Daico International protiv EUIPO-a - American Franchise Marketing

(predmet C-36/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Daico International BV (kojeg zastupa: M. F. J. Haak, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Žalba je rješenjem Suda (sedmo vijeće) od 4. srpnja 2019. proglašena nedopuštenom.

____________