Language of document :

Appell ippreżentat fil-21 ta’ Jannar 2019 minn Daico International BV mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fit-22 ta’ Novembru 2019 fil-Kawża T-356/17: Daico International vs EUIPO – American Franchise Marketing

(Kawża C-36/19 P)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Daico International BV (rappreżentant: M. F. J. Haak, advocaat)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

Permezz ta’ digriet tal-4 ta’ Lulju 2019, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (Is-Seba’ Awla) iddeċidiet li l-appell kien inammissibbli.

____________