Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 21 januari 2019 door Daico International BV tegen de beschikking van het Gerecht (Zevende kamer) van 22 november 2018 in zaak T-356/17: Daico International / EUIPO - American Franchise Marketing

(Zaak C-36/19 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Daico International BV (vertegenwoordiger: M. F. J. Haak, advocaat)

Andere partij in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Bij beschikking van 4 juli 2019 heeft het Hof van Justitie (Zevende kamer) de hogere voorziening niet-ontvankelijk verklaard.

____________