Language of document :

Odvolanie podané 21. januára 2019: Daico International BV proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 22. novembra 2018 vo veci T-356/17, Daico International/EUIPO – American Franchise Marketing

(vec C-36/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Daico International BV (v zastúpení: M. F. J. Haak, advocaat)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Súdny dvor (siedma komora) svojím uznesením zo 4. júla 2019 rozhodol, že odvolanie je neprípustné.

____________