Language of document :

Pritožba, ki jo je Daico International BV vložila 21. januarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 22. novembra 2018 v zadevi T-356/17, Daico International/EUIPO – American Franchise Marketing

(Zadeva C-36/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Daico International BV (zastopnik: M. F. J. Haak, advocaat)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Sodišče (sedmi senat) je s sklepom z dne 4. julija 2019 odločilo, da je pritožba nedopustna.

____________