Language of document :

Överklagande ingett den 21 januari 2019 av Daico International BV av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 22 november 2018 i mål T-356/17, Daico International mot EUIPO - American Franchise Marketing

(Mål C-36/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Daico International BV (ombud: M. F. J. Haak, advocaat)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Domstolen (sjunde avdelningen) avvisade överklagandet genom beslut av den 4 juli 2019.

____________