Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim (Polsko) dne 15. května 2019 – Powiat Ostrowski v. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie

(Věc C-383/19)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Účastníci původního řízení

Žalobce: Powiat Ostrowski

Žalovaný: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie

Předběžné otázky

Musí být článek 3 [směrnice 2009/1031 ] vykládán v tom smyslu, že se povinnost uzavřít smlouvu o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel vztahuje i na takové situace, kdy územní samosprávný celek – powiat (okres) – nabyl na základě soudního rozhodnutí vlastnické právo k vozidlu, které je nezpůsobilé k provozu, nachází se na soukromém pozemku, a sice střeženém parkovišti mimo veřejnou pozemní komunikaci, a které je v důsledku rozhodnutí vlastníka určeno k likvidaci?

Nebo musí být vykládán v tom smyslu, že za takových okolností se na územní samosprávný celek coby vlastníka vozidla nevztahuje povinnost sjednat pojištění, aniž je tím dotčena odpovědnost fondu vůči poškozeným třetím osobám?

____________

1 Úř. věst. L 263, s. 11